top of page

Stowarzyszenie Druga Strefa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://teatr2strefa.pl

Data publikacji strony internetowej: 1 maja 2019. Data ostatniej dużej aktualizacji: 24 marca 2023

 
Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści

 • Formularz kontaktowy nie posiada etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są na podstronie https://teatr2strefa.pl/kontakt.

 

 • „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 31 marca 2023. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Druga Strefa w dniach 15 – 29 marca 2023. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31 marca 2023.

 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?

Zgłoś to mailowo: info@teatrdrugastrefa.pl

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,

 • swoj dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),

 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 

 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Teatr Druga Strefa, ul. Magazynowa 14A, 02-652 Warszawa

 1. Do budynku prowadzi wejście od podwórka oznaczone białym napisem WEJŚCIE na czerwonym tle, umieszczonym nad drzwiami wejściowymi. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia, po prawej stronie, znajduje się przycisk przywołania asysty dla osób na wózkach.

 2. Punkt obsługi widza znajduje się naprzeciwko wejścia.

 3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na widownię prowadzą schody, które można pokonać z pomocą asysty.

 4. W budynku nie ma windy.

 5. Toaleta nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

 6. Toaleta znajduje się po lewej stronie na początku korytarza prowadzącego na widownię.

 7. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

 

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje publikowane przez nas w mediach społecznościowych są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

bottom of page