top of page

bilety do teatru

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY

Słownik pojęć:

Teatr - Stowarzyszenie Druga Strefa 02-652 Warszawa, ul. Magazynowa 14A. NIP: 1181234333, do którego można zakupić bilet na wydarzenia za pośrednictwem Witryny

Regulamin - niniejszy regulamin zakup biletów na wydarzenia w Teatrze Druga Strefa za pośrednictwem witryny internetowej www.teatr2strefa.pl, wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi postanowieniami Teatru.

Witryna - strona internetowa www.teatr2strefa.pl

Kupujący - osoba dokonująca zakupu biletów na wydarzenia w teatrze za pośrednictwem witryny.

Widz – osoba uczestnicząca w wydarzeniu, na które bilet zakupuje kupujący.

Bilety – bilety do Teatru dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem witryny.

Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi teatr, korzystając z systemu biletowego kicket.com

 2. Umowa sprzedaży pomiędzy kupującym a teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów: podania przez kupującego danych niezbędnych w procesie zakupu biletów; złożenia przez kupującego zamówienia on-line; uiszczenia przez kupującego zapłaty za zamówienie kartą płatniczą i otrzymania przez kupującego biletu na wskazany przez kupującego adres e-mail.

 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu biletów, kupujący zapoznaje się z regulaminem i potwierdza fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie opcji "akceptuję Regulamin”.

 4. Płatności za bilety kartami płatniczymi obsługuje PayU

 5. Sposób płatności określa regulamin systemów: PayU, które rozpatruje również reklamacje dotyczące płatności on-line.

 6. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU

 7. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 8. Ceny biletów zawierają podatek VAT.

 9. Aby otrzymać fakturę VAT należy przesłać mailem dane do faktury na adres: bilety@teatrdrugastrefa.pl

 10. Sprzedaż biletów poprzez witrynę kończy się na 1 minutę przed rozpoczęciem danego wydarzenia.

 11. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez witrynę w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

 12. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. Nie ma możliwości zwrotu biletów zakupionych za pośrednictwem witryny, z wyjątkiem biletów zakupionych z opcją zwrotu lub wymiany.

 2. W przypadku odwołania spektaklu lub zmian w repertuarze, teatr zwróci kupującemu równowartość zakupionych biletów lub przebukuje na inny termin po kontakcie z kupującym.

 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety zagubione przez kupującego lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację kodu.

 4. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.

 5. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie, który nie zakłóci przebiegu spektaklu.

 6. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu Biletów na adres mailowy: bilety@teatrdrugastrefa.pl

Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez podanie danych w witrynie kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie przez teatr danych osobowych kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

 2. Przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).

 3. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych.

Postanowienia końcowe

 1. Teatr świadczy usługi sprzedaży biletów w sposób zgodny z postanowieniami regulaminu. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana regulaminu będzie podawana do wiadomości kupującego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w witrynie i umieszczenie w witrynie zmienionego regulaminu.

 2. W celu dokonania zakupu biletów za pośrednictwem witryny, kupujący powinien dysponować przeglądarką Microsoft Edge, Mozilla FireFox, Google Chrome lub Safari.

 3. Bilety zakupione za pośrednictwem witryny nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.

 4. Nie ma potrzeby drukowania biletów zakupionych za pośrednictwem witryny – wystarczy pokazać je Obsłudze Widowni na ekranie swojego smartfona.

 5. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 6. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy kasy teatru opublikowane są na stronie www.teatr2strefa.pl.

 7. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze teatru.

 8. Niniejszy regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na witrynie oraz w kasie biletowej teatru.

bottom of page